Uthyrningspolicy

Här berättar vi om den uthyrningspolicy för lägenheter och lokaler som gäller för Jörgensens fastigheter i Södertälje och Trelleborg.

Det är viktigt för oss att våra hyresgäster trivs och vi är därför omsorgsfulla när vi väljer ut våra befintliga hyresgästers grannar.


Uthyrningspolicy lägenhet

Vi förbehåller oss rätten att välja hyresgäst.

 • Inga betalningsanmärkningar
 • God kreditvärdighet
 • Du måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal
 • Stadigvarande inkomst
  Du måste ha fast inkomst och/eller rimliga förutsättningar för att kunna betala hyran, exempelvis genom anställning, pension, sjukpension, A-kassa, inkomst av kapital eller studiemedel.
 • Goda referenser från tidigare hyresvärd/boende
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek
 • Alla hyresgäster skall följa vår trivselpolicy.

Ansök om lägenhet, klicka här


Uthyrningspolicy lokal

 • Den som ska driva verksamheten är den som skall stå på kontraktet
 • Typ av verksamhet skrivs in i kontraktet
 • Möjlighet skall finnas att ställa bankgaranti på årshyran

Hyresgästen ansvarar för att inhämta de tillstånd och försäkringar som erfordras för den verksamhet som ska bedrivas i lokalen.

Underhåll och åtgärder i lokalen:

 • Underhåll och åtgärder på ytskikt, golv, väggar och tak samt inredning åvilar hyresgästen
 • Hyresvärden står alltså ej för eventuella åtgärder vid inflyttning
 • Hyresgästen skall inhämta tillstånd från hyresvärden för åtgärder, underhåll och ombyggnationer.

Ovanstående regler framgår också av kontrakt.

Ansök om lokal, klicka här