Ansök om lokal

Välkommen att fylla i formulär här nedanför för att ansöka om att hyra lokal hos Jörgensens fastigheter i Södertälje eller Trelleborg.


Ansökningsformulär lokal

ANSÖKNINGSFORMULÄR LOKAL

ÖNSKEMÅL LOKAL

*Var vill du hyra lokal? (måste anges)
SödertäljeTrelleborg

Önskad storlek på lokal? Antal kvm (måste anges)

Önskad antal rum (måste anges)

Från vilket datum vill du hyra (månad, år)

VEM SKA HYRA LOKALEN?

*För-och efternamn på den person som ska bedriva verksamheten i lokalen och stå på kontraktet (måste anges)

*Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)(måste anges)

*Namn på företag/enskild firma som ska bedriva verksamheten i lokalen och stå på kontraktet (måste anges):

*Företagets organisationsnummer (måste anges). Om det är en enskild firma, skriv in personnumret här igen.

KONTAKTUPPGIFTER

*Telefonnummer (måste anges)

*E-postadress (måste anges)

*Bostadsadress (måste anges)

Företagets nuvarande adress

DIN VERKSAMHET

*Vilken typ av verksamhet ska bedrivas i lokalen? (måste anges)

Krävs någon form av tillstånd för att bedriva din verksamhet? (måste anges)
JaNej

Om tillstånd krävs, har du anskaffat detta ännu? (måste anges)
JaNej, men jag kommer att ha införskaffat tillstånd innan jag tillträder som lokalhyresgäst.

EKONOMI

Beskriv status för företagets/enskilda firmans ekonomi: årlig omsättning, eget kapital, m.m. Detta underlättar när vi ska bedöma om en lokal kan passa dig och din verksamhet.

REFERENSER

Referensperson(er) för dig och verksamheten: Namn och kontaktuppgift.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:

Berätta gärna lite mer om dig och din verksamhet. Max 600 tecken
0

8) GODKÄNN OCH SKICKA IN

KRYSSA I "GODKÄNN" OCH "JAG ÄR INTE EN ROBOT" OCH TRYCK SEDAN PÅ "SKICKA IN DIN ANSÖKAN".

*GODKÄNN

-"Jag/Vi godkänner att uppgifter lämnade i denna ansökan sparas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR samt kontrolleras hos kreditupplysningsinstitut, myndigheter och eventuella referenspersoner".